Sääʹm-muʹzei Siida jååʹđtem Muittut, muitalusat Interreg-haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij puuʹtʼted miõlǩieʹssi siiskõõzzid muʹzeičuäjtõõzzid da vieʹǩǩted jooʹđjid väʹldded muʹzeeʹji taʹrjjeem teâđ pueʹrben. Haʹŋǩǩõs ooudâs veekk säʹmmlaž muʹzeiǩiõl leʹbe mäʹhtt čuäʹjat sääʹmkulttuur säʹmmlaž ǩiõččâmvueʹjjest nuʹt što, čuäjtõõzzâst kuâsttai säʹmmlaž äʹrbbvuõtt-teâtt, maaiʹlmkartt da – ǩiõččmõš. Haʹŋǩǩõs tuʹmmai mäʹhtt muʹzei vuäitt tåimmad pieʹǩǩen õhttsažkååʹdd da taʹrjjeed tõõzz miõlǩiddsa tåimmjummuž pueʹttiääiʹjest.

Kõõjjõs lij äävai 14.6.-4.7.2021 da vasttõõzzid ââʹnet pâi Sääʹm-muʹzeeʹj čuäjtõstuâj da tåimmjummuž ooudâsviikkmõʹšše. Vasttõõzzid ǩiõttʼtâʹlle pâi haʹŋǩǩõõzz tuâjjla. Vuârbbmõʹšše vuässõõttmõš ouddlâstt õhttvuõđteâđai kuâđđmõõžž. Vuârbbap juõʹǩǩka kõõjjõʹsse vuässõõđji da õhttvuõđteâđai kueʹđđmi oummui kõõsk 2 kpl 50 e ärvvsa sǩiâŋkk-koort SiidaShoʹppe.

Liŋkk: https://link.webropolsurveys.com/S/EA28867CF5CD5157