The drum taken from Andres Poulsen returned to Sápmi.
Andres Poulsenilta viety rumpu palautettuna Saamenmaalle.

Lapland University team’s work trip took three days and about 1000 km were added to the cars meter in the process. During the trip we explored Sámi museums in Inari, Karasjok and Kautokeino. In addition to culture and history we got to enjoy beautiful landscapes, sunshine and good food. Participating in the trip were Siiri Paananen, Emma Kirjavainen and Juri Etto. We wrote about our visit to the Sámi Museum and Nature center Siida in our previous post.

Thursday we visited Sámiid Vuorká-Dávvirat -Museum (RiddoDuottarMuseat) in Karasjok. The museum exhibited digital 3D models of Sámi drums, with a physical drum as well. The drum in question was taken from Andres Poulsen in 1691 and was finally returned in 2022 from Denmark back to Sámi territory to the Sámi community. Four other drums were exhibited in a digital audiovisual artpiece, as a way of telling that they should be returned to the Sámi community as well. The outdoor area of the museum used the VAPPUS- mobile app that uses GPS to direct the user through the area in multiple languages. Juri downloaded the app and guided the tour to Siiri and Emma with the use of the app, telling about the history of the buildings.

Friday our destination was the Kautokeino Sámi Museum (RiddoDuottarMuseat) and Juhls’ Silver Gallery. From the museum we found interesting objects, some of which we had become familiar with during the Muittut-project, as well as stories about the history of the area. The landscape in the outdoor museum was wonderful, church and the village were visible on the other side of the river, as we also saw old buildings in the middle of restoration. It’s great to see that cultural heritage is being preserved! Juhls’ Silver Gallery was also a welcome surprise with its extensive collection, in addition to jewelry it had a collection of old oriental items as well as Sámi objects.

We got to try and compare the 360 camera’s video and photography features in addition to a traditional DSLR camera. The trip was successful and we returned to Rovaniemi the Friday evening pockets full of new experiences and inspiration. Thank you to the wonderful museums for a fulfilling trip.

 

Kulttuurimatka Inari- Kaarasjoki- Kautokeino 1-3.6.2022

Lapin yliopiston porukan työmatka pohjoiseen kesti kolme päivää ja kilometrejä kertyi noin 1000 auton mittariin. Matkan aikana tutustuimme saamelaismuseoihin Inarissa, Kaarasjoella ja Kautokeinossa. Saimme nauttia kulttuurin ja historian lisäksi kauniista maisemista ja auringosta, sekä hyvästä ruuasta. Mukana oli Siiri Paananen, Emma Kirjavainen ja Juri Etto. Kirjoitimme käynnistämme Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siidan avajaisissa viime postauksessa.

Torstaina kävimme Kaarasjoella Sámiid Vuorká-Dávvirat -museossa (RiddoDuottarMuseat). Museossa oli uusi saamelaisrumpuja esittelevä näyttely, jossa oli esillä useita digitaalisia 3D-malleja rummuista, sekä fyysinen rumpu. Kyseinen rumpu vietiin 1691 Andres Poulsenilta, ja palautettiin viimein vuonna 2022 Tanskalta takaisin Saamenmaalle saamelaisyhteisön omistukseen. Neljä muuta rumpua olivat esillä digitaalisena audiovisuaalisena taideteoksena, viestinä siitä, kuinka myös ne toivotaan palautettavan takaisin saamelaisyhteisölle. Museon piha-alueella oli käytössä VAPPUS– mobiilisovellus, joka ohjaa käyttäjää GPS-sijainnin mukaan kartalla ja opastaa useilla kielillä. Juri latasi sovelluksen ja opasti Siirille ja Emmalle kierroksen ulkomuseolla sovelluksen avulla, kertoen rakennusten historiasta.

Perjantaina kohteenamme oli Kautokeinon saamelaismuseo (RiddoDuottarMuseat) sekä Juhlin hopeagalleria. Museolta löysimme sisänäyttelystä mielenkiintoisia esineitä, joista osa on tullut tutuksi Muittut-projektin aikana, sekä tarinoita alueen historiasta. Maisemat ulkomuseolla olivat mahtavat, kirkko ja kylä näkyi hyvin joen yli, ja näimme myös kunnostuksessa olevia vanhoja rakennuksia. Hienoa nähdä, että kulttuuriperinnöstä pidetään huolta! Myös Juhlin hopeagalleria oli iloinen yllätys runsaalla sisällöllään, korujen lisäksi sieltä löytyi mm. kokoelma vanhoja itämaisia esineitä sekä saamelaisesineiden kokoelma. 

Pääsimme matkan aikana myös kokeilemaan ja vertailemaan 360 kameran kuvaus- ja videokuvaus ominaisuuksia perinteisen järjestelmäkameran lisäksi. Matka oli hyvin onnistunut ja palasimme perjantai-iltana takaisin Rovaniemelle taskut täynnä uusia kokemuksia ja inspiraatiota. Kiitos hienoille museoille antoisasta reissusta!

Juri and Emma in Inari videoing and recording the sound of rapids of Juutua river.
Juri ja Emma Inarissa, videokuvaamassa sekä nauhoittamassa Juutuanjoen kuohujen ääntä.

The Digital and physical drum displayed side to side in Karasjok. 3d models make it possible to view the drum from multiple angles, also from the back.
Digitaalinen ja fyysinen rumpu rinnakkain Kaarasjoella. 3D-mallit mahdollistavat rummun katsomisen monesta suunnasta, myös takaa.

Karasjok outdoor Museum milieu.
Kaarasjoen ulkomuseon tunnelmaa.

Karasjok VAPPUS app number sign next to the building as well as a map view with the user in the point shown by the blue marker.
Kaarasjoen VAPPUS -mobiilisovelluksen numerokyltti talon edessä sekä karttanäkymä – käyttäjä on sinisen pisteen osoittamassa kohdassa.

VAPPUS app content, in which you can see for example the original location of the buildings.
VAPPUS -sovelluksen sisältöä, jossa näkee esimerkiksi rakennusten alkuperäisiä sijoituspaikkoja.

Juri following the directions of the VAPPUS app.
Juri seuraamassa VAPPUS -sovelluksen ohjeita.

Markings on the walls of an old building.
Merkintöjä vanhan talon hirsissä.

Nili-pantry for storing food out of reach from the wild animals.
Niliaitta ruuan säilyttämiseen petojen ulottumattomissa.

Siiri photographing a beautiful river valley nearby Karasjok.
Siiri kuvaamassa kaunista jokilaaksoa lähellä Kaarasjokea.

A Bridal crown and other Sámi jewelry in the museum at Kautokeino.
Morsiuskruunu ja muita saamelaisia koruja museossa Kautokeinossa.

A collection of Kiela in Kautokeino.
Kielakokoelma Kautokeinossa.

Siiri and Emma exploring the interesting collection of the Kautokeino Sámi Museum.
Siiri ja Emma tutustumassa Kautokeinon saamelaismuseon mielenkiintoisiin kokoelmiin.

The landscape in the Kautokeino outdoor museum looking towards the church.
Kautokeinon ulkomuseon maisemia kirkolle päin

Luonnonmateriaaleja rakennuksissa.
Natural materials used in a building.

Juri investigating the tall courtyard building.
Juri tutkimassa korkeaa ulkorakennusta.

Emma ja Juri visiting the Kautokeino church before heading home.
Emma ja Juri käymässä Kautokeinon kirkolla ennen kotiinlähtöä.