Minner, fortellinger– prosjektet tar sikte på å utvikle og bruke en ny type metodikk, et samisk utstillingsspråk. Det vil bidra til å skape interessante opplevelser, og hjelpe besøkende til å lære og forstå informasjonen i museene.

Samisk identitet er ikke statisk, men endres med tiden. Den blir påvirket av samfunn, kultur og andre faktorer. Slik bør samiske museumsutstillinger – det være seg permanente eller midlertidige – være; levende, oppdaterte og lett konverterbare.

Prosjektet samler samiske museer fra nord til sør i Saepmie. Dette styrkes ytterligere ved å involvere universiteter fra Finland og Sverige, samt andre viktige samarbeidspartnere for å skape noe unikt: Samisk kultur, minner og historier fortolket av samiske kunstnere, og skaper en universell forståelse uten ord.

Minner, fortellinger er et samarbeid mellom det Sámi Siida Museum, det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte, det svenske fjell- og samemuseet Ájtte, universitetet i Lappland og Luleå teknologiske universitet.

Prosjektet er finansiert av Interreg Nord-programmet og det nasjonale finansieren Lapin Liitto (Finland), Trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd, Samediggi (Norge) og Region Norrbotten (Sverige). Prosjektperioden er 1.1.2020 – 30.9.2022, og budsjettet er omtrent 2 millioner euro.

MUITTUT FACEBOOK
SISTE NYTT

PARTNERE

Utforsk