Mujto, subttsasa-projektet syftar till att utveckla och använda en ny typ av metodik, ett samiskt utställningsspråk, genom att använda oss av digital teknik. Det kommer att bidra till att skapa intressanta upplevelser, hjälpa besökare att lära sig och förstå informationen i museerna.

Samisk identitet är inte statisk utan förändras med tiden, påverkad av samhälleliga, kulturella och andra faktorer. Så bör samiska museumsutställningar – vare sig de är permanenta eller tillfälliga – sträva efter att vara levande, aktuella, enkla att uppdatera och förändra.

Projektet samlar samiska museer från norra och södra Sápmi. Detta stärks ytterligare genom att involvera universitet från Finland och Sverige samt andra viktiga intressenter för att skapa något unikt. Den samiska kulturen, våra minnen och våra berättelser, tolkade av samiska konstnärer genom konst och musik skapar en universell /allmängiltig förståelse utan ord.

Mujto, subttsasa är ett samarbete mellan Samiska museet Siida, Saemien Sijte, sydsamiskt museum och kulturcentrum, Ájtte, Fjäll och Samemuseum, Lapplands universitet och Luleå tekniska universitet.

Projektet finansieras av Interreg Nord-programmet och de nationella finansiärerna Lapin Liitto (Finland), Trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd, Samediggi (Norge) och Region Norrbotten (Sverige). Projektperioden sträcker sig från 1 januari 2020 till 30 september 2022 och projektbudgeten uppgår till ca 2 miljoner euro.

MUITTUT FACEBOOK
SENASTE NYTT

PARTNERS

Utforska