Ájtte-museo on saamelaiskulttuurin päämuseo Ruotsissa ja tunturialueiden luonnon ja kulttuurin erikoismuseo. Se sijaitsee Jåhkåmåhkkessa/Jokkmokkissa heti pohjoisen napapiirin pohjoispuolella ja avattiin yleisölle kesäkuussa 1989. Ájtte on luulajansaamea ja tarkoittaa aittaa. Aitassa pidetään arvotavaroita, joten Ájtte-museo on paikka, jossa säilytetään saamelaisten arvokkaita esineitä, jotta niitä voidaan hyödyntää saamelaiskulttuuriin liittyvässä tutkimuksessa, kehitystyössä ja koulutuksessa. Museon tarkoitus juontuu asetuksesta: museon tehtävänä on huolehtia merkittävästä, saamelaiskulttuuriin liittyvästä museotoiminnasta Ruotsissa, toimia Ruotsin tunturialueiden erikoismuseona sekä palvella tunturialueille kohdistuvan matkailun tiedotuskeskuksena.

Museo kertoo dokumentoimalla ja tutkimuksen, näyttelyiden ja julkaisujen avulla saamelaiskulttuurista ja saamelaisten kulttuurimaisemista, vaativissa ilmasto- ja ympäristöoloissa elämisestä ja selviytymisestä sekä, ekologista ja kokonaisvaltaista näkökulmaa käyttäen, luonnosta ja kulttuurista. Museon näyttelyt käsittelevät saamenkäsitöitä ja -pukuja, saamelaisten uskontoa ja mytologiaa, poronhoitajien elämää ja luontaistaloutta menneisyydestä nykyaikaan; lisäksi näyttelyt käsittelevät maailman perintökohde Laponiaa.

Museorakennuksen ulkopuolella, museopuistossa, esitellään saamelaisia rakennuksia. Museoon kuuluu myös kasvitieteellinen tunturipuutarha, joka on auki kasvukauden. Puutarhassa voi tutustua erilaisiin luontotyyppeihin, joilla kasvaa alueen kasvillisuutta.

Museo dokumentoi ja kerää saamelaisten elämästä kertovaa, kulttuuriin ja luontoon liittyvää esineistöä ja arkistomateriaalia sekä valokuvia. Museon kokoelmissa on noin 10 000 kulttuurihistoriallista esinettä, 100 000 valokuvaa ja 50 000 luontoon liittyvää kappaletta.

Hankkeeseen osallistuvat henkilöt:
Elisabeth Pirak-Kuoljok, museonjohtaja
Sunna Kuoljok, projektityöntekijä
Ann-Catrin Blind, projektityöntekijä

Ota yhteyttä:
Sunna Kuoljok
sunna.kuoljok(a)ajtte.com

Vieraile nettisivulla