Sámi Siida Museum er det samiske nasjonalmuseet i Finland og et nasjonalt spesialisert museum i Finland. Vi bevarer den finsksamiske åndelige og materielle kulturen i samlingene våre og viser den i utstillinger og publikasjoner. Vårt hovedformål er å støtte samenes identitet og kulturelle selvtillit. Siida har samarbeid med museer som bevarer samisk kultur i Norden og i Russland. Vi er også medlem av World’s Indigenous People’s Museum Network.

Ájtte Museum er hovedmuseet for samisk kultur i Sverige, spesialmuseum for fjellkjedens natur og kultur og et informasjonssenter for fjellturismen. Det ligger i Jåhkåmåhkke / Jokkmokk, like nord for polarsirkelen og ble åpnet for publikum i juni 1989. Navnet Ájtte er det lulesamiske ordet for et lagerhus og der oppbevarer du verdisakene dine. Ájtte er ment å være et sted der samiske verdisaker blir tatt vare på for forskning, utvikling og utdanning. Museet har tre oppgaver: drive hovedmuseumsaktiviteter for den samiske kulturen i Sverige, drive spesialmuseumsvirksomheter for fjellregionen i Sverige og drive et informasjonssenter for fjellturisme.

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa, som ligger i hjertet av det sørlige samiske området. I museet kan du bli bedre kjent med den sørsamiske kulturen og historien – fortid og nåtid. Museumsguidene gir deg en omvisning i utstillingene og på den samiske gårdsplassen. Muntlig historiefortelling er veldig viktig i den samiske kulturen, så en guidet tur på museet anbefales på det sterkeste. Det er faste og midlertidige utstillinger gjennom året.

Universitetet i Lapland ligger ved polarsirkelen i Rovaniemi, Finland, og er det nordligste universitetet i EU. Den ble grunnlagt i 1979 og har fire fakulteter og tre tverrfaglige forskningsinstitutter. Universitetet har 5000 studenter på høyere utdanning og 6400 studenter i voksenopplæring. Fakultet for kunst og design er et av de fire fakultetene, Arktisk kunst og design er en av universitetets strategiske spydspisser. Universitetet i Lappland fokuserer også på arktisk og nordlig forskning, nærmet seg fra menneskets, samfunnets og miljøets perspektiv, samt kunst, design og media. Universitetet har fått nasjonalt ansvar for å fremme kompetanse på samisk rett og samiskrelatert samfunnsvitenskapelig forskning.

Luleå teknologiske universitet (LTU) er kjent for anvendt forskning i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale selskaper og interessenter. Universitetet har 1600 ansatte og 15 000 studenter fordelt på 4 studiesteder. LTU ser på prosjektet som en veldig interessant mulighet til å utnytte og fremme sin kompetanse og ekspertise innen forskning og utvikling av interaktive, spill-baserte og multisensoriske teknologier og programvarearkitekturer. Slik kan man løse en viktig utfordring med å presentere og formidle den samiske kulturarven til et bredere publikum på tvers av grenser i den arktiske regionen. LTU-forskere har sterke resultater innen utvikling av interaktive kulturarvsteknologier og seriøse spill ved bruk av historiefortelling, personalisering og utvidet virtuell virkelighet (AR og VR). Dermed vil LTU bidra til konseptdesignet i teknologipilotene, samt deres generelle tekniske design og implementering. LTU sikter mot å skape teknologiske piloter på en slik måte at de er bærekraftige. Dette gjøres ved å bruke komponenter på tvers av plattformer og åpen kildekode og ved å tilby innholds-redigeringsverktøy slik at løsningens innhold kan opprettholdes og oppdateres av museumspersonale i årene som kommer.