Muittut, muitalusat er et samarbeid mellom Sámi Siida Museum, det sørsamisk museum og kultursenter Saemien Sijte,det svenske fjell- og samemuseet Ájtte, universitetet i Lappland og Luleå teknologiske universitet. Prosjektet er finansiert av Interreg Nord-programmet og det nasjonale finansieren Lapin Liitto (Finland), Trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd, Samediggi (Norge) og Region Norrbotten (Sverige).

Prosjektet vårt har som mål å utvikle og bruke en ny type metodikk, et samisk utstillingsspråk. Denne metodikken vil være en nyttig del av urbefolkningsprosessen til samiske museer i Norden. Videre vil den hjelpe samiske museer å vise oppdatert informasjon om samene fra et samisk perspektiv i sine utstillinger. Ved å kombinere kunnskapen i samfunnene og museene hjelper det oss med å få ut vår egen stemme som ett folk. Med ny teknologi vil budskapet bli formidlet til det samiske samfunnet og til andre besøkende. Det samiske folket bor i fire nasjonalstater. Historiske og politiske endringer og turbulenser har påvirket livene våre gjennom tidene. For oss er det ingen grenser og det er naturlig å samarbeide med andre samiske museer.

Den grunnleggende basen i denne metoden er måten den samiske kulturen svinger seg på gjennom tid og rom, og hvordan dette kan realiseres i utstillingene. Måten samer ser og identifiserer seg på har utviklet seg over tid, og dette må være synlig gjennom innholdet som vises på de samiske museet. Tidligere har det samiske folket bare blitt avbildet som overlevende i Arktis når samer egentlig er aktive i det samiske kulturlandskapet. Dette gjenspeiles i to samiske begrep og verdier: birgen, bierrgim, bearkadidh, piergim, biergiđ, piʹrǧǧummuš (overlever, evnen til å komme seg eller takle vanskeligheter) og gulahallan, guládallam, govlesadtedh, leđe vuáruvaikuttâsâst/addiittâllõ , kulstõõllâd, (forståelse av andre, samarbeid, tilhørighet til en rekke nettverk) Disse begrepene bærer med seg hovedideen om kulturell kontinuitet og tradisjonell kunnskap som er i stand til fornyelse. Kontinuitet er en grunnleggende verdi: mennesker må behandle naturen og samfunnet på en bærekraftig måte til fordel for fremtidige generasjoner.

Sámi Siida Museum og Saemien Sijte er i ferd med å bygge nytt og fornye utstillingene sine, og Ájtte leter etter en mulighet til å ha nye elementer i utstillingene sine. De nåværende utstillingene er frosset i tid da teknologien ikke tillater endringer og oppdateringer; de styrker derfor ikke dagens samiske identitet og formidler heller ikke faktisk og passende informasjon til museumsbesøkende. For å kunne tilby en aktuell fortelling er det behov for et nytt museumsspråk som forblir fleksibelt, konvertibelt, enkelt og oppdatert slik at utstillingene er levende eksempler på samisk identitet. Dette er avgjørende for samene fordi det samiske museet er et av de få offentlige forumene der vi kan presentere kulturen i våre egne termer og studere og formidle vårt selvbilde gjennom dokumentasjon preget av ideen om at tidligere generasjoner bor i oss.

Mojhtesh, vaajesh har som mål å bidra til å skape interessante opplevelser, hjelpe besøkende til å lære og forstå informasjonen i museene. Samisk identitet er ikke statisk, men påvirkes av samfunn, kultur og andre faktorer. Slik bør samiske museumsutstillinger – det være seg permanente eller midlertidige – bestrebe seg etter å være. Prosjektet samler samiske museer fra nord og sør i Saepmie, og gir en plattform for å dele den beste museumspraksis og deretter utvikle nytt samisk museumsspråk. Denne idédugnaden vil bli styrket ytterligere ved å involvere universiteter fra Finland og Sverige, samt andre viktige interessenter for å skape noe unikt. Samisk kultur, minner og historier fortolket av samiske kunstnere gjennom kunst og musikk, og skaper en universell forståelse uten ord.

Sámi Siida Museum er prosjektkoordinator og ansvarlig for ledelsen og koordineringen for Mojhtesh, vaajesh. Prosjektet ledes av prosjektleder Eeva-Kristiina Harlin og en styringsgruppe. Styringsgruppemedlemmene er Sari Valkonen, direktør Sámi Museum Siida (leder), Eeva-Kristiina Harlin, prosjektleder, Sámi Museum Siida (sekretær), Pirita Näkkäläjärvi (Maria Sofia Aikio), Sametinget, Pirjo Seurujärvi, Metsähallitus, Jonna Häkkilä, (Tuija Hautala-Hirvioja) Universitetet i Lappland, Christer Åhlund, Luleå tekniske universitet, Elisabeth Pirak Kuoljok, Ájtte, Birgitta Fossum, Saemien Sijte.