Prosjektmedarbeidere

Elen Kristina Utsi
Saemien Sijte, Norge

Prosjektkoordinator for prosjektet “Mojhtesh, vaajesh” på Saemien Sijte. Elen har to fagbrev i vætnoe, mykvætnoe og hardvætnoe. Hun jobber også i familiebedriften med reindrift, slakteri og vætnoe.

Eeva-Kristiina Nylander
Sámi Siida Museum, Finland

Eeva-Kristiina Nylander har sin bakgrunn fra arkeologi, osteoarkeologi og samiske studier. Hun er spesialist på samiske samlinger i europeiske og nordiske museer og repatrieringspolitikk knyttet til samiske gjenstander i fremmede institusjoner. Hun har publisert flere artikler relatert til samisk repatrieringspolitikk. Hun er også doktorgradsforsker ved Giellas institutt for samiske studier ved Universitetet i Uleåborg.

Sunna Kuoljok
Ájtte Fjell- og Samemuseum, Sverige

Sunna Kuoljok er prosjektkoordinator for prosjektet “Mujto, subttsasa” på Ájtte, Svensk Fjell- og Samemuseum. Hun er etnolog og kurator ved seksjonen for arkiver og samlinger på museet.

Minna Lehtola
Sámi Siida Museum, Finland

Minna Lehtola jobber som prosjektsekretær i prosjektet “Muštoh muštâlusah“. Lehtola har en bachelorgrad i kulturell ledelse og hun er ansvarlig for innholdsproduksjonen og de økonomiske oppgavene.

Joo Chan Kim
Luleå Tekniske universitet, Sverige

Joo Chan Kim er en doktorgradsstudent som fokuserer på å forske på multimodale interaksjonsteknikker for Augmented Reality (AR) og Internet of Things-teknologier, som gjør det mulig for brukeren å samhandle med et system ved å bruke flere metoder. Hans bidrag i prosjektet er å delta: med forskning på tilgjengelig teknologi, spesielt AR, som er brukbar i prosjektet; innen teknisk design og utvikling av pilotene; og i evaluering av pilotteknologiene.

Emma Kirjavainen
Universitetet i Lappland, Finland

 

Henrique Souza Rossi
Luleå Tekniske universitet, Sverige

Henrique Souza Rossi har erfaring med utvikling av spill og virtual reality-applikasjoner som brukes til underholdning og medisinsk behandling. Han kommer til å forske på tilgjengelige teknologier, spesielt det siste innen VR, og han vil delta i programmering, kodedesign og evaluering av teknologiene.

Siiri Paananen
Universitetet i Lappland, Finland

Siiri Paananen forsker for tiden på Mixed Reality innen kulturarv ved University i Lappland, Fakultet for kunst og design. Hun har bakgrunn fra datavitenskap og spill forskning og har erfaring med å lage 3D- og 2D-kunst for spill og bruk av spillmotorer.

Karan Mitra
Luleå Tekniske universitet, Sverige

Karan Mitra er assisterende professor ved Luleå Tekniske universitet, Sverige. Han fikk sin Dual-badge Ph.D. fra Monash University, Australia og Luleå Tekniske universitet i 2013. Han mottok sin MIT (MT) og en PGradDipDigComm fra Monash University henholdsvis i 2008 og 2006. Hans forskningsinteresser inkluderer kvalitet på erfaringsmodellering og prediksjon, kontekstbevisst databehandling, cloud computing og mobile og gjennomgripende databehandlingssystemer. Fra januar 2012 til desember 2013 jobbet han som forsker ved CSIRO, Canberra, Australia. Han er medlem av “Institute of Electrical and Electronics Engineers” (IEEE) og “Association for Computing Machinery” (ACM).

Matilda Kalving
Universitetet i Lappland, Finland

Matilda Kalving jobber som forskningsassistent ved Universitetet i Lappland, Fakultet for kunst og design. Før hun startet sine studier industriell design ved Universitetet i Lappland, jobbet hun med tv- og teaterlisenser og grafisk design. I dette prosjektet jobber hun med brukersentrisk design, brukervennlighetstesting og piloter.

Ann-Catrin Blind
Ájtte Fjell- og Samemuseum, Sverige

 

Juri Etto
Universitetet i Lappland, Finland

Juri Etto jobber som forskningsassistent ved Universitetet i Lappland, Fakultet for kunst og design.

Styringsgruppe

Sari Valkonen
Museumsdirektør
Sámi Siida Museum, Finland

Elisabeth Pirak-Kuoljok
M
useumsdirektør
Ájtte Fjell- og samemuseum, Sverige

Birgitta Fossum
Museumsdirektør
Saemien Sijte, Norge

Eeva-Kristiina Nylander
Prosjektkoordinator
Sami Siida Museum, Finland

Jonna Häkkilä
Professor i industriell design
Universitetet i Lappland, Finland

Christer Åhlund 
Professor i datavitenskap
Luleå Tekniske universitet

Pirita Näkkäläjärvi
Leder for kulturkomiteen
Sametinget, Finland

Pirjo Seurujärvi
Nationalpark Superintendent
Natursenter Siida, Finland