Saemien Sijte on eteläsaamelainen museo ja kulttuurikeskus, joka sijaitsee Norjan Snåasessa/Snåsassa keskellä eteläsaamelaisten ydinaluetta. Eteläsaamelaisten asuinalue ulottuu pohjoisempana sijaitsevasta Raanesta/Ranasta etelämmäs Engerdaliin.

Saemien Sijte on eteläsaamelaisen kulttuurin dokumentoinnin, säilyttämisen, tutkimisen ja välittämisen osalta Norjan kansallinen vastuumuseo. Museon avaintehtävänä on taltioida kulttuuriperintöä, perinnetietoa ja historiaa, mitä se onkin tehnyt koko olemassaolonsa ajan eli vuodesta 1964. Saemien Sijte keskittyy työssään paljolti eteenpäin suuntautuviin kulttuurikysymyksiin ja toimintamuotoihin, jotka vahvistavat eteläsaamelaista identiteettiä, kieltä ja yhteenkuuluvuutta. Saemien Sijten tärkeimpiin toimintamuotoihin kuuluu kokoelmatyö: museo vastaanottaa esineitä, valokuvia, elokuvia, äänitteitä, arkistomateriaalia ja taidetta sekä ottaa huolehdittavakseen vanhoja rakennuksia. Yleisö pääsee tutustumaan esineistöön uuden museorakennuksen valmistuttua.

Saemien Sijte rakennuttaa uutta museota, joka valmistuu vuonna 2021 ja avautuu kävijöille vuonna 2022 uusine päänäyttelyineen. Tällä hetkellä museossa on noin 500 saamelaisesinettä, ja näiden lisäksi Saemien Sijte vastaanottaa uusien tilojen valmistuttua noin 160 esinettä Norsk Folkemuseumilta ja Oslon Kulttuurihistorialliselta museolta osana Bååstede-repatriaatiohanketta. Saemien Sijte -museossa on kaikille avoin museo, joka tarjoaa opastuskierroksia kouluille, yrityksille ja matkailijoille.

Lisäksi museo järjestää vuosittain monenlaisia kulttuuriin ja museoalaan liittyviä tapahtumia. Joka toinen vuosi museo järjestää eteläsaamelaisen syysfestivaalin Tjaktjen Tjåanghkoen yhdessä useiden Snåsassa toimivien instituutioiden kanssa.

Hankkeeseen osallistuvat henkilöt:
Birgitta Fossum, museonjohtaja
Elen Kristina Utsi, projektityöntekijä

Ota yhteyttä:
Elen Kristina Utsi
elen.kristina.utsi(a)saemiensijte.no

Vieraile nettisivulla