Saemien sijte är ett sydsamiskt museum och kulturcenter i Snåase/Snåsa, Norge – mitt i hjärtat av det sydsamiska området. Det sydsamiska området sträcker sig från Raane/Rana i norr till Engerdal i söder.

Saemien Sijte har ett nationellt ansvar i Norge för att dokumentera, bevara, undersöka och förmedla sydsamisk kultur. Huvuduppdraget för museet är dokumentation av kulturarv, traditionell kunskap och historia och har gjort det sedan början 1964. Saemien Sijte arbetar med framåtblickande kulturella frågor och aktiviteter som kommer att stärka den sydsamiska identiteten, språket och gemenskapskänsla. En av Saemien Sijtes viktigaste uppgifter är samlingshantering där de tar emot föremål, bilder, filmer, ljudinspelningar, arkivmaterial, konst och antikvariska byggnader. Föremålen blir tillgängliga för allmänheten när det nya museet är klart.

Saemien Sijte bygger ett nytt museum som kommer att vara klart 2021 och öppet för besökare 2022 med en ny huvudutställning. För närvarande finns cirka 500 samiska föremål omskötta i museet, och Saemien Sijte kommer att få cirka 160 objekt till det nya museet från Norsk Folkemuseum och Kulturhistorisk museum i Oslo genom repatrieringsprojektet ”Bååstede”. Saemien Sijte är öppen för alla besökare med guidade turer för skolor, företag eller turister.

Saemien Sijte anordnar olika kulturella och professionella evenemang varje år. Vartannat år är Tjaktjen Tjåanghkoe – en sydsamisk höstfestival som arrangeras i samarbete med olika institutioner i Snåase/Snåsa.

Deltagare:
Birgitta Fossum, museichef
Elen Kristina Utsi, projektmedarebetare

Kontakt:
Elen Kristina Utsi
elen.kristina.utsi(a)saemiensijte.no

Till Webbsidan