Sámi Siida museum er det samiske nasjonalmuseet i Finland, et innenlands museum og et nasjonalt og regionalt ansvarsmuseum. Siida-bygningen ligger i Inari i Nord-Finland, og er hjemmet til Sámi Siida museum og Nord-Lapplands natursenter (Luondduguovddáš Siida). Siida ble åpnet i 1998, men det samiske museet har en mye lengre historie. Det ble grunnlagt som et friluftsmuseum allerede i 1959 og er derfor det eldste av de samiske museene.

Siida-bygningen blir renovert og utvidet i løpet av 2020 – 2022. Nye lokaler vil være hjemmet til den største samiske samlingen i Finland. For tiden forvalter Siida en samling på 7000 gjenstander, og under denne renoveringsprosessen vil Finlands Nasjonalmuseum i Helsingfors tilbakeføre sine verdifulle samlinger som består av 2100 samiske gjenstander til Siida. Den nye permanente utstillingen åpner i april 2022.

Som samisk museum er hovedformålet med museet å tjene det samiske folket, samle de unge og de eldre samene. Museum har til oppgave å bevare fortidens tradisjonelle kunnskap og samtidig skape ny kultur med verktøyene fra moderne vitenskap og kunst, inkludert håndverk (vætnoe) som hverdagskunst. Den andre oppgaven er å hjelpe andre besøkende til å lære og forstå de samiske måtene å leve på og tilnærming til livet. Siida er også et viktig turistmål og et informasjonssenter om områdets natur. De siste 20 årene har Siida blitt besøkt av mer enn 1 million mennesker.

Deltakere:
Sari Valkonen, museumsdirektør
Eeva-Kristiina Nylander, prosjektkoordinator
Minna Lehtola, prosjektsekretær

Kontakt:
Eeva-Kristiina Nylander
eeva-kristiina.nylander(a)samimuseum.fi

Minna Lehtola
minna.lehtola(a)samimuseum.fi

Til hjemmesiden