Samiska museet Siida är det samiska nationalmuseet i Finland, ett inhemskt museum och ett nationellt och regionalt ansvarsmuseum. Siida-byggnaden ligger i byn Inari i norra Finland och är hem för samiska museet Siida och norra Lapplands naturcenter (Luondduguovddáš Siida). Siida öppnades 1998, men det samiska museet har en mycket längre historia. Det grundades som ett friluftsmuseum redan 1959 och är därför det äldsta av de samiska museerna.

Siida-byggnaden kommer att renoveras och byggas ut/utvidgas under 2020 – 2022. Nya lokaler kommer att bli hem för den största samiska samlingen i Finland. För närvarande förvaltar Siida en samling på 7000 föremål och under renoveringstiden kommer Finlands Nationalmuseum i Helsingfors att repatriera/återföra sin värdefulla samling bestående av 2100 samiska tillhörigheter till Siida. Den nya permanenta utställningen öppnar i april 2022.

Som samiskt museum är museets huvudsyfte att tjäna det samiska folket, sammanföra unga och gamla samer. Museet har till uppgift att bevara den tidigare traditionella kunskaper och samtidigt skapa ny kultur med samtida vetenskap och konst, inklusive hantverk (duodje ) som vardagskonst. Den andra uppgiften är att hjälpa andra besökarna att lära sig och förstå de samiska sätten att leva och närma sig livet. Siida är också ett viktigt turistmål och ett informationscenter om områdets natur. Under de senaste 20 åren har Siida besökts av mer än 1 miljon människor.

Deltagare:
Sari Valkonen, museichef
Eeva-Kristiina Nylander, projektkoordinator
Minna Lehtola, projektsekreterare

Kontakt:
Eeva-Kristiina Nylander
eeva-kristiina.nylander(a)samimuseum.fi

Minna Lehtola
minna.lehtola(a)samimuseum.fi

TILL WEBBSIDAN