Muittut, muitalusat, 2. työpaja

15.9. 2020 Muittut, muitalusat, 2. työpajan 1. päivä

Järjestäjä: Saemien Sijte

Paik: Teams 

Birgitta Fossum esitteli Saemien Sijte -museota, museon työskentelytapoja ja toimintaa. 

Elen Kristina Utsi esitteli gievrie-rumpua. Hän käsitteli myös historiaa, pappi Thomas von Westeniä, joitain keskeisiä rumpuja ja suhtautumista rumpuun. Rumpuun suhtaudutaan eri lailla eri puolilla Saamenmaata. Siihen liittyy myös monenlaisia tunteita. On tärkeää miettiä kunnioitusta ja eettisiä kysymyksiä, kun suunnittelemme rummun esillepanoa. On hyvin tärkeää keskustella asiasta yhteisön sisällä, sillä asiat voivat mennä pieleen kovin helposti.

Vieraileva luennoitsija Unni Fjellheim esitteli gåptoe-saamenpukua. Hän kertoi gåptoen eri osista, entisajan ja nykypäivän materiaaleista ja asusteiden nimistä ja symboliikasta sekä gåptoen ja sen asusteiden käytöstä. Suullinen perinne on lähes kadonnut, ja on vaikea edes päättää luoda gåptoe uudelleen.

Vieraileva luennoitsija Ramona Kappfjell Sørfjell kertoi eteläsaamen kielestä. Hän aloitti puhumalla suhteestaan kieleen. Hän oppi eteläsaamen etäopiskelemalla, mutta kävi toisinaan saamelaiskoululla puhumassa kieltä, myös ollakseen muiden saamelaislasten parissa. Hän oli myös mukana Gïeleviehkie-ryhmässä, joka halusi tehdä eteläsaamen näkyväksi sosiaalisessa mediassa. Näin hän käytti saamea ja esitteli sitä maailmalle huumorin kautta.

Läsnä: Elen Kristina Utsi, Birgitta Fossum, Anna-Liisa Jåma, Elin Kristina Joma, Susanne Lyngman, Kai-Rune Hætta, Erik Norberg, Mariana Olofsson from Saemien Sijte, Eeva-Kristiina Harlin, Darja Heikkilä, Anni Guttorm, Outi Pieski from Siida, Sunna Kuoljok from Ájtte, Henrique Rossi, Joo Chan Kim, Karan Mitra from Luleå University of Technology, Mari Suoheimo and Matilda Kalving from University of Lapland, and guest lectures Unni Fjellheim and Ramona Kappfjell Sørfjell.

16.9. 2020 Muittut, muitalusat, 2. työpajan 2. päivä

Järjestäjä: Saemien Sijte

Paikka: Teams 

Teknologinen osuus

Henrique Souza Rossi esitteli työn alla olevaa teknologiaa ja sen toimintaa: liikkeenkaappausteknologiaa (body movement capture technologies), virtuaaliympäristöjä, näyttelyjä ja esimerkkejä.

Joo Chan Kim esitteli AR- eli lisätty todellisuus -teknologiaa. Lisätty vuorovaikutus: Kasvojen tunnistus (AR), AR-tietokilpailu.

Matilda Kalving esitteli virtuaalisen todellisuuden saralta seuraavia tekniikoita: VR-kupu (VR dome), hologrammi, ”taikapeili” (magic mirror), heijastus fyysiselle mallinukelle, kädessä pidettävä AR-suurennuslasi ja VR-pukeutuminen (virtual dressing VR). Tästä matkamme alkoi.

Mari Suoheimo esitteli suurennuslasiin ja hologrammiin liittyviä ideoita.

Keskustelua eettisistä kysymyksistä kussakin museossa.

Siida:
Useissa saamelaisinstituutioissa kehitetään parhaillaan eettisiä ohjeita ja suuntaviivoja. Museoita ollaan saamelaistamassa. Museot tekevät yhteistyötä yhteisöjen kanssa ja ottavat saamelaisyhteisöt mukaan museotyöhön museoiden kehittämiseksi; tavoitteena on tehdä museoista saamelaisten näkökulmasta hyväksyttävämpiä sekä palvella yhteiskuntaa ja tarjota sen tarvitsemia asioita.

Ájtte: 
Ájtte on saamelais- ja tunturimuseo. On tärkeää esitellä ja dokumentoida saamelaiskulttuuria saamelaisnäkökulmasta.

Saemien Sijte:
Saemien Sijten kaikki toiminta tukee saamelaisyhteisöä ja pyrkii vahvistamaan saamelaisten identiteettiä. Tämä on museon päätarkoitus. Saamelaisten perinnetiedolla on aina omistajansa tai suojelijansa. Saamelaisilla on oikeus hallita dokumentointia ja tutkimusta sekä sitä, miten saamelaisten kulttuuriperintöö välitetään eteenpäin.

Läsnä: Elen Kristina Utsi, Birgitta Fossum, Anna-Liisa Jåma, Elin Kristina Jåma, Susanne Lyngman, Kai-Rune Hætta, Erik Norberg, Mariana Olofsson from Saemien Sijte, Eeva-Kristiina Harlin, Darja Heikkilä, Anni Guttorm, Outi Pieski from Siida, Sunna Kuoljok from Ájtte, Henrique Rossi, Joo Chan Kim, Karan Mitra and Christen Åhlund from Luleå University of Technology, Mari Suoheimo and Matilda Kalving from University of Lapland.