Sista fotografering av våra dräktdockor innan de ska ut i utställningen igen. Och nu är det dags! Om två veckor inviger vi GAPTA – vår uppdaterade dräktutställning.
Det sker lördag den 24 september kl. 13. Museet har öppet kl. 12- 16.

Buerie båeteme! Buorisboahtem! Burist båhtem! Burestbåhtieme! Buores boahtin! Varmt välkomna!

Utställningen är producerad av Ájtte i samarbete med Luleå tekniska universitet och Lapplands universitet i projektet Muittut Muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi. Projektet har erhållit medel från Interreg Nord och Region Norrbotten.

—————————————————————————————————————————–

Last day of photography before they are going into the our exhibitions again. And that is soon! In two weeks we are opening GAPTA –our updated Sámi clothing exhibition.

The date is Saturday September 24th at 13:00. The museum is open 12-16.

Buerie båeteme! Buorisboahtem! Burist båhtem! Burestbåhtieme! Buores boahtin! Very welcome!

The exhibition is produced by Ájtte in collaboration with Luleå tekniska universitet and University of Lapland in the project Muittut Muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi. Funding has been received from Interreg Nord and Region Norrbotten.

#interregnord #ájtte #ajtte