Dál geasseluomut leat nohkkan ja min álgit bargat vuot. Min maid dadjat buresboahtin min ođđa prošeaktamielbargii. Odne min leat ságastan go galgat ođastuhttit gáktečájáhusa digitala teknihkain.
Nu är semestrarna slut och vi kör igång igen efter sommaren! Vi välkomnar samtidigt vår nya projektmedarbetare till Ájtte. Idag diskuterar vi idéer för att modernisera dräktutställningen med digitala inslag.
Now the holidays are over and let’s get started again after summer! At the same time, we welcome our new project co-worker to Ájtte. Today we discuss ideas for modernizing the costume exhibition with digital elements.