Mannan vahku Lappi universitehta SINCO-laboratorias ordniimet Muittut-bargobáji. Emma Kirjavainen, Juri Etto ja Siiri Paananen testejedje eará mahtosaš šearpmaid ja grafihkalaš materiálaid iešvuođaid sihke pilohtaid čájeheami.

Viime viikolla Lapin yliopistolla SINCO-laboratoriossa pidettiin Muittut-workshop. Emma Kirjavainen, Juri Etto ja Siiri Paananen testasivat erikokoisten näyttöjen ja graafisten elementtien ominaisuuksia sekä pilottien esittämistä kyseisillä näytöillä.

Last week Muittut workshop was held at the University of Lapland in the SINCO laboratory. Emma Kirjavainen, Juri Etto and Siiri Paananen evaluated the features of different sizes of display, graphical elements as well as testing UI pilots on those displays.