Čoahkkimat jotket gáiddusin

Mis lei guovvamánu vuostas oktasaš deaivvadeapmi gaskavahku 2.2.2022 Muittut-prošeavttain. Čoahkkin lei fas addi ja ovttasbargu sihke pilohtta ovdánit bures.

Deaivvadeamis mii smiehtaimet ja ovddideimmet ovttas museaiguin pilohta geavaheaddji dihtorlavtta ja dan doaimmaid, mat laktásit gielaide. Lappi universitehtta bargá ovttabarggus Luleju teknihkalaš universitehttiin.

 

Remote meetings continue

Wednesday 2.2.2022 we had the first joint Muittut project meeting of February. The meeting was rewarding as usual as the collaboration and pilots are proceeding well.

During the meeting we reflected on and developed the user interface of a language related pilot and its functions, which the University of Lapland is working on with the Luleå University of Technology.

 

Etäkokoukset jatkuvat

Meillä oli helmikuun ensimmäinen yhteinen etätapaaminen keskiviikkona 2.2.2022 Muittut hankeen parissa. Kokous oli jälleen antoisa ja yhteistyö sekä pilotit etenevät hyvin.

Tapaamisen aikana pohdimme ja kehitimme yhdessä museoiden kanssa kieliin liittyvän pilotin käyttöliittymää ja sen toimintoja, joita Lapin yliopisto työstää yhdessä Luulajan teknillisen yliopiston kanssa.