Last week we had a remote co-design workshop between University of Lapland and Saemien Sijte. Both of us had our new equipment set up, and we tested the content together through Teams. It was fun to discuss the pilot content and user experience as well as troubleshoot technical problems that appeared. Thank you everyone who participated for insightful workshop together!

Viime viikolla pidimme co-design etätyöpajan Lapin yliopiston ja Saemien Sijte-museon kanssa. Molemmilla osapuolilla oli uudet laitteistot asennettuna, ja testasimme sisältöä yhdessä Teamsin kautta. Oli hauskaa keskustella pilotin sisällöstä sekä käyttäjäkokemuksesta, ja ratkoa teknisiä ongelmia yhdessä. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat antoisaan työpajaan!