Employees from the Muittut project at the University of Lapland, Siiri Paananen, Emma Kirjavainen and Juri Etto had the honor of participating in the Opening celebration of the renewed Sámi Museum and Nature Centre Siida, on Friday 1.6.2022. It was wonderful to see the fruits of our collaboration in the project as a part of the These lands are our children -exhibition. It was also great to see the original Sámi objects returned back to their roots and displayed in the new exhibition in a deserving way.

The colours and the lighting were notable highlights of the exhibition design. We also tested a lot of the parts of the exhibition involving technology and learned new things when it comes to our own work as well. There were so many things to see that we could not possibly have taken it all in with just one visit. We will certainly visit again in the future! It was also rewarding to be a part of the festivities celebrating the renewed exhibition and sharing the experience with the rest of the guests. Once again congratulations to Siida and thanks for the wonderful performances and the beautiful exhibition.

 

Siida musea rahpandoalut 1.6.2022

Lappi universiteahta Muittut-prošeavtta bargit Siiri Paananen, Emma Kirjavainen ja Juri Etto ožžo gudni oassálastit Sámemusea ja Badje-Sámi luondduguovddáža rahpandoaluide gaskavahku 1.6.2022. Lei duođai fiinnis oaidnit prošeavtta áigge šaddan ovttasbarggu bohtosiid oassin ođđa Eatnamat leat min mánát -čájáhusa. Illu lei fuobmát go álgoálgosaš sámedávvirat ledje máhccan ruovttoluotta daid máttuide ja ožžon ođđa čájáhusas daid árvosaš sajiid. 

Čájáhusa čuvgehus ja ivnnit báhce bures millii. Mii geahččaleimmet olu teknologalaš čájáhusa oasiid ja oahpaimet dain ođđa áššiid mat laktásit maid iežamet bargui. Oaidnámušat ledje nu olu, ahte eat gearggan ovtta háve fuobmán visot. Mii boahtit sihkkarit vel ođđasit fitnat! Lei suohtas beassit ođđa čájáhusa festii mielde ja juohkit dán vásáhusa maid eará feastta gussiiguin. Lihku vel oktii Siidii ja giitu hearvás ja čáppa čájáhusas!

 

Siidan avajaiset 1.6.2022

Lapin yliopiston Muittut-hankkeen työntekijät Siiri Paananen, Emma Kirjavainen ja Juri Etto saivat kunnian osallistua uudistetun Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan avajaisiin keskiviikkona 1.6.2022. Oli todella hienoa nähdä hankkeen aikana syntyneen yhteistyömme tuloksia osana uutta Nämä maat ovat lapsiamme -näyttelyä. Oli myös ilo huomata kuinka alkuperäiset saamelaisesineet olivat palanneet takaisin juurilleen ja saaneet niille ansaitun esillepanon uudessa näyttelyssä.

Näyttelyn valaistus sekä värit jäivät vahvana mieleen. Testailimme paljon myös teknologiaa sisältäviä näyttelyn osia, ja opimme niistä uutta myös omaan työhömme liittyen. Nähtävää oli niin paljon, ettei sitä ehtinyt yhdellä kerralla sisäistää, eli tulemme varmasti vielä uudelleen käymään! Oli antoisaa päästä mukaan juhlaan, jossa uutta näyttelyä juhlittiin ja jakaa tämä kokemus myös muiden juhlassa läsnäolleiden kanssa. Onnea vielä kerran Siida ja kiitos ihanista esityksistä ja kaunista näyttelystä!

 

Siiri, Emma and Juri in the evening party.

Siiri, Emma ja Juri feasttas.

Siiri, Emma ja Juri iltajuhlassa.

The exhibition contains many things to find and explore, this piece brings nature as a part of the space.

Čájáhusas gávdnojit máŋggalágan áššit, maid sáhttet hutkat ja oaidnit. Dát dáiddabargu lea váldán luonddu oassin čájáhusa.

Näyttelystä löytyi monenlaista tutkittavaa ja nähtävää, tässä taideteoksessa on tuotu luonto osaksi näyttelytilaa.

Emma and Juri testing an interactive map application about the lake Inari.

Emma ja Juri geahččaleahppi interaktiivalaš gártaheivehusa.

Emma ja Juri testaamassa interaktiivista karttasovellusta Inarijärven alueesta.

Emma and Siiri testing a touch screen application.

Emma ja Siiri geahččaleahppi guoskanšearpma.

Emma ja Siiri testaamassa kosketusnäyttöä.

Siiri and Juri investigate the Ládjogahpir-hat also known as hornhat, which they 3d modeled during the Muittut Project.

Siiri ja Juri geahččabeahtti Ládjogahpira, man soai muhtiiga 3D-mállen Muittut-prošeavtta áigge.

Siiri ja Juri katsomassa Ládjogahpir- sarvilakkia, jonka muuttivat 3D-malliksi Muittut-hankkeen aikana.

Juri and Emma in the “language tunnel” in the development of which the University of Lapland was a part of.

Juri ja Emma váccašeahppi “giellatuneallas”, man ovddideamis Lappi universiteahtta lea leamaš mielde.

Juri ja Emma kulkevat “kielitunnelissa”, jonka kehittämisessä Lapin yliopisto on ollut mukana.