Dáppe Ájtte museas min leat dahkamen saji ođđa čájáhusii.

Här på Ájtte museum är vi på gång med att bygga om för att göra plats för en ny utställning.

Here at Ájtte Museum, we are in the process of rebuilding to make room for the new exhibition.