This week’s work started with the Muittut project in the University of Lapland’s Industrial Design workshops. At the product design workshop, we built quick 1:1 models out of cardboard and paper to help with testing the upcoming exhibition pilots and their usability.

The models helped us to get closer to the actual user experience situation in real life, which helps us to develop user experience even better. Different kinds of models are very essential part of the design work and the research process.

 

Viikko lähti Muittut-hankkeen parissa liikkeelle Lapin yliopiston teollisen muotoilun pajatiloista. Siellä rakensimme nopeita 1:1 hahmomalleja, joiden avulla pääsimme testaamaan museoiden näyttelyihin suunniteltuja pilotteja ja niiden käytettävyyttä.

Mallien avulla pääsimme lähemmäs tulevaa käyttäjäkokemusta, tämä mahdollisti myös käytettävyyden kehittämisen entistä paremmaksi. Erilaisten mallien rakentaminen ja käytettävyyden testaaminen on hyvin oleellinen osa muotoilua ja sen tutkimusta.