Samiska museet Siida är det samiska nationalmuseet i Finland och ett nationellt specialiserat museum i Finland. Vi bevarar de finska samernas andliga och materiella kultur i våra samlingar och visar den i utställningar och publikationer. Vårt huvudsyfte är att stödja samisk identitet och kulturell självkänsla. Siida har samarbete med museer som bevarar samisk kultur i de nordiska länderna och i Ryssland. Vi är också medlem i the world’s indigenous people’s museum network.

 

Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen i Sverige, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur och ett informationscentrum för fjällturismen. Museet ligger i Jåhkåmåhkke, strax norr om polcirkeln, och öppnades för allmänheten i juni 1989. Ájtte är tänkt att vara en plats där samiska värdesaker omhändertas och bevaras för att fungera som källor för forskning, utveckling och utbildning av den samiska kulturen. Museet har tre uppgifter att arbeta med: bedriva huvudmuseiverksamheter i Sverige för den samiska kulturen, bedriva specialmuseiverksamhet för fjällregionen i Sverige och driva ett informationscentrum för fjällturism.

Saemien Sijte är ett sydsamiskt museum och kulturcenter i Snåase/Snåsa, Norge – mitt i hjärtat av det sydsamiska området. I museet kan du lära känna den sydsamiska kulturen och historien – förr och nu. Museets guider ger dig en guidad tur runt utställningarna och den samiska gårdsplanen. Muntlig berättande är mycket viktig i den samiska kulturen, så en guidad rundtur i museet rekommenderas starkt. Det finns permanenta och tillfälliga utställningar under hela året.

Lapplands universitet ligger vid polcirkeln i Rovaniemi, Finland, och är det nordligaste universitetet i EU. Det grundades 1979 och har fyra fakulteter och tre tvärvetenskapliga forskningsinstitut. Universitetet har 5 000 grund- och doktorander och 6400 studenter inom vuxenutbildning. Fakulteten för konst och design är en av de fyra fakulteterna, arktisk konst och design är en av universitetets strategiska spetsar. Lapplands universitet fokuserar också på arktisk och nordlig forskning, närmade sig ur människors, samhällets och miljöns perspektiv, samt konst, design och media. Universitetet har tilldelats nationellt ansvar för att främja expertis inom samisk rätt och samiskrelaterad samhällsvetenskaplig forskning.

Luleå tekniska universitet (LTU) är känt för tillämpad forskning i nära samarbete med nationella och internationella företag och intressenter. Universitetet har 1600 anställda och 15 000 studenter fördelade på fyra campus. LTU ser projektet som ett mycket intressant tillfälle att utnyttja och främja sin kompetens och expertis inom forskning och utveckling av interaktiva, spelbaserade och multisensoriska tekniker och programvaruarkitekturer för att lösa en viktig utmaning att presentera och sprida det samiska kulturarvet för bredare publik över gränserna i den arktiska regionen. LTU-forskare har särskilt starka resultat när det gäller att utveckla interaktiva kulturarvsteknologier och seriösa spel som använder berättande, personalisering och förstärkt och virtuell verklighet (AR och VR). Således kommer LTU att bidra till konceptdesignen för teknikpiloterna, liksom deras övergripande tekniska design och implementering. LTU strävar efter att skapa de tekniska piloterna för att vara hållbara genom att använda en plattforms- och öppen källkomponent och genom att tillhandahålla redigeringsverktyg för innehåll så att lösningens innehåll kan underhållas och uppdateras av museipersonalen i många år framöver.