Projektmedarbetare

Elen Kristina Utsi
Saemien Sijte, Norge

Elen-Kristiina Utsi är projektkoordinator för projektet ”Mojhtesh, vaajesh” vid Saemien Sijte. Elen kommer från Voengelh Njaarke, söder i Nordland och norr i Trøndelag, Norge och Piteälvdal i Sverige. Elen har två lärlingsintyg i vætnoe, softvætnoe och hardvætnoe, och studerade ledarskap i UiT. Hon arbetar också i familjeföretaget med renhållning, slakteri och vætnoe och studerar vid UiT.

 

Eeva-Kristiina Nylander
Sámi Museum Siida, Finland

Eeva-Kristiina Nylander har sin bakgrund inom arkeologi, osteoarkeologi och samiska studier. Hon är specialiserad på samiska samlingar på europeiska och nordiska museer och repatrieringspolitik relaterat till samiskt materiellt arv. Hon har publicerat flera artiklar relaterade till samernas repatrieringspolitik. Hon är också doktorandforskare vid Giellas institut för samiska studier vid universitetet i Uleåborg.

Sunna Kuoljok
Ájtte Fjäll- och Samemuseum, Sverige

Sunna Kuoljok är projektkoordinator för projektet ”Mujto, subttsasa” på Ájtte, Svenskt Fjäll och Samemuseum. Hon är etnolog och intendent vid enheten för arkiv och samlingar på museet.

 

Minna Lehtola
Samiska museet Siida, Finland

Minna Lehtola arbetar som projektsekreterare i projektet ”Muštoh muštâlusah”. Lehtola har en kandidatexamen i kulturhantering och ansvarar för projektets innehållsproduktion och ekonomiska uppgifter.

 

Joo Chan Kim
Luleå Tekniska universitet, Sverige

Joo Chan Kim är en doktorand som fokuserar på att undersöka multimodala interaktionstekniker för AR och Internet of Things-teknologier, som gör det möjligt för användaren att interagera med ett system genom att använda flera metoder. Hans bidrag i projektet är att delta: i forskning om tillgänglig teknik, särskilt Augmented Reality (AR), som är användbara i projektet; inom teknisk design och utveckling av piloter; och vid utvärdering av pilotteknikerna.

 

Emma Kirjavainen
Lapplands universitet, Finland

Emma Kirjavainen works as a designer for the project. She has graduated with a Master of Arts from University of Lapland in 2021. She brings expertise in industrial- and service design for the project, especially from a user-based point of view. Her previous education and work experience provide good knowledge in different materials and competence in creating prototypes for the project.

Henrique Souza Rossi
Luleå Tekniska universitet, Sverige

Henrique Souza Rossi har erfarenhet av att utveckla spel och virtual reality-applikationer för underhållning och medicinsk behandling. Han kommer att forska om tillgänglig teknik speciellt det senaste rörande VR, och han kommer att delta i programmering, koddesign och utvärdering av teknikerna.

 

Siiri Paananen
Lapplands universitet, Finland

Siiri Paananen forskar för närvarande på Mixed Reality inom kulturarv vid Lapplands universitet, fakulteten för konst och design. Hon har bakgrund inom datavetenskap och spelforskning och har erfarenhet av att skapa 3D- och 2D-konst för spel och använda spelmotorer.

 

Karan Mitra
Luleå Tekniska universitet, Sverige

Karan Mitra är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet. Han fick sin Dual-badge Ph.D. från Monash University, Australien och Luleå tekniska universitet 2013. Han fick sin MIT (MT) och en PGradDipDigComm från Monash University 2008 respektive 2006. Från januari 2012 till december 2013 arbetade han som forskare vid CSIRO, Canberra, Australien. Han är medlem i IEEE och ACM.

Matilda Kalving
Lapplands universitet, Finland

Matilda Kalving arbetar som forskningsassistent vid Lapplands universitet, fakulteten för konst och design. Innan hon inledde sina studier med industriell design vid Lapplands universitet arbetade hon med tv- och teaterlicenser och grafisk design. I det här projektet arbetar hon med användarcentrerad design, användbarhetstestning och piloter.

Ann-Catrin Blind
Ájtte Fjäll- och Samemuseum, Sverige

Ann-Catrin Blind är medarbetare i projektet. Hon är etnolog och i projektet arbetar hon med innehållsproduktion.

Juri Etto
Lapplands universitet, Finland

Juri Etto arbetar som forskningsassistent vid Lapplands universitet, fakulteten för konst och design.

Styrgrupp

Sari Valkonen
Museum Director
Samiska museet Siida, Finland

Elisabeth Pirak-Kuoljok
Museum Director

Ájtte Fjäll- och Samemuseum, Sverige

Birgitta Fossum
Museum Director

Saemien Sijte, Norge

Eeva-Kristiina Nylander
Projektkoordinator
Samiska museet Siida, Finland

Jonna Häkkilä
Professor i industriell design
Lapplands universitet, Finland

Christer Åhlund 
Professor i datavetenskap
Luleå tekniska universitet

Pirita Näkkäläjärvi
Ordförande för kulturkommittén
Samiskt parlament, Finland

Pirjo Seurujärvi
National Park Superintendent 
Naturcentrum Siida, Finland