Projektin henkilöstö

Elen Kristina Utsi
Saemien Sijte, Norja

Elen Kristina Utsi on projektin ”Mojhtesh, vaajesh” hankekoordinoijana Saemien Sijte -museossa. Utsi kuuluu Voengelh-Njaarken paliskuntaan (reinbeitedistrikt), joka sijaitsee eteläosaltaan Nordlandissa ja pohjoisempana Trøndelagissa Norjassa; hän tulee myös Ruotsin puolelta Piitimejoen laaksosta. Utsi on opiskellut oppisopimuskoulutuksella sekä pehmeitä että kovia saamenkäsitöitä ja johtamista Tromssan yliopisto UiT:ssä. Hän työskentelee perheen poronhoitoyrityksessä ja teurastuksen ja käsitöiden parissa sekä opiskelee Tromssan yliopistossa.

Eeva-Kristiina Nylander
Saamelaismuseo Siida, Suomi

Eeva-Kristiina Nylander on opiskellut arkeologiaa, osteoarkeologiaa ja saamelaiskulttuuria. Hänen erikoisalueenaan ovat saamelaiskokoelmat eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa museoissa sekä saamelaisten aineelliseen perintöön liittyvä repatriaatiopolitiikka, josta hän on julkaissut useita artikkeleita. Hän toimii myös väitöskirjatutkijana saamen kieleen ja kulttuuriin erikoistuneessa Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa.

Sunna Kuoljok
Tunturi- ja saamelaismuseo Ájtte, Ruotsi

Sunna Kuoljok on hankkeen ”Mujto, subttsasa” hankekoordinoija Ruotsin Tunturi- ja saamelaismuseo Ájttessä. Hän toimii kansatieteilijänä ja amanuenssina museon arkisto- ja kokoelmapuolella.

Minna Lehtola
Saamelaismuseo Siida, Suomi

Minna Lehtola työskentelee projektisihteerinä hankkeessa ”Muštoh muštâlusah”. Lehtolalla on kulttuurituottajan kandidaatin tutkinto, ja hän vastaa hankkeen sisältötuotannosta ja talousasioista.

Joo Chan Kim
Luulajan teknillinen yliopisto LTU, Ruotsi

Joo Chan Kim on tohtorikoulutettava, jonka tutkimusaiheena ovat lisätyn todellisuuden (AR) moniaistillisen vuorovaikutuksen tekniikat sekä esineiden internettiin (IoT) liittyvä teknologia, joiden ansiosta käyttäjä voi olla useiden aistien välityksellä vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa. Hänellä on hankkeessa monta tehtävää: olla mukana tutkimassa saatavilla olevaa – etenkin AR:ään liittyvää – teknologiaa, jota hankkeessa voitaisiin käyttää, ja osallistua pilottien tekniseen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä pilottitekniikan arviointiin.

Emma Kirjavainen
Lapin yliopisto, Suomi

Emma Kirjavainen toimii hankkeessa suunnittelijana. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta kesällä 2021. Hankkeeseen hän tuo teollisen muotoilun ja palvelumuotoilun asiantuntemusta, erityisesti käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Hänen aikaisempi koulutuksensa ja työkokemuksensa tuo materiaalituntemusta ja osaamista erilaisten prototyyppien valmistamiseen.

Henrique Souza Rossi
Luulajan teknillinen yliopisto LTU, Ruotsi

Henrique Souza Rossi on ollut mukana kehittämässä pelejä ja virtuaalisen todellisuuden (VR) sovelluksia viihdekäyttöön ja hoitomenetelmiksi. Hankkeessa hän tutkii saatavilla olevaa teknologiaa – etenkin uusinta VR-teknologiaa – sekä osallistuu pilottiteknologian ohjelmointiin, ohjelmakoodin suunnitteluun ja arviointiin.

Siiri Paananen
Lapin yliopisto, Suomi

Siiri Paananen tutkii parhaillaan Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa yhdistetyn todellisuuden (MR) käyttöä kulttuuriperinnössä. Hän on taustaltaan pelitutkija, ja hän on ollut kehittämässä 3D- ja 2D-taidetta pelejä varten sekä käyttämässä pelimoottoreita.

Karan Mitra
Luulajan teknillinen yliopisto LTU, Ruotsi

Karan Mitra työskentelee apulaisprofessorina Luulajan teknillisessä yliopistossa LTU:ssä Ruotsissa. Hänestä tuli filosofian tohtori vuonna 2013, kun tutkinnon yhdessä järjestäneet yliopistot eli Monash University (Australia) ja Luulajan teknillinen yliopisto (Ruotsi) hyväksyivät hänen väitöskirjansa. Hän on suorittanut Monash Universityssä myös MIT (MT) -tutkinnon (2008) ja PgradDipDigCommin (2006). Hänen tutkimusalojaan ovat mm. kokemusmallinnuksen ja ennustettavuuden laatu, olosuhdemukautuva tietotekniikka, pilvipalvelutekniikka ja matka- ja sulautetut tietotekniikkajärjestelmät. Hän työskenteli tammikuusta 2012 joulukuuhun 2013 tutkijana CSIRO:ssa Canberrassa Australiassa. Hän on IEEE:n ja ACM:n jäsen.

Matilda Kalving
Lapin yliopisto, Suomi

Matilda Kalving työskentelee tutkimusapulaisena Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa. Ennen kuin Kalving aloitti teollisen muotoilun opinnot Lapin yliopistossa, hän työskenteli television ja teatterialan lupakysymysten parissa ja graafisen suunnittelun saralla. Tässä hankkeessa hän kehittää käyttäjäkeskeistä muotoilua, käytettävyystestausta ja pilotteja.

Ann-Catrin Blind
Tunturi- ja saamelaismuseo Ájtte, Ruotsi

Ann-Catrin toimii hanketyöntekijänä. Hän on etnologi ja työskentelee projektissa sisällöntuotannon parissa.

Juri Etto
Lapin yliopisto, Suomi

Juri Etto työskentelee tutkimusapulaisena Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa.

Ohjausryhmä

Sari Valkonen
Museonjohtaja
Saamelaismuseo Siida, Suomi

Elisabeth Pirak-Kuoljok
Museonjohtaja
Tunturi- ja saamelaismuseo Ájtte, Ruotsi

Birgitta Fossum
Museonjohtaja
Saemien Sijte, Norja

Eeva-Kristiina Nylander
Projektikoordinoija
Saamelaismuseo Siida, Suomi

Jonna Häkkilä
Teollisen muotoilun professori
Lapin yliopisto, Suomi

Christer Åhlund 
Tietojenkäsittelytieteen professori
Luulajan teknillinen yliopisto LTU, Ruotsi

Pirita Näkkäläjärvi
Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja
Saamelaiskäräjät, Suomi

Pirjo Seurujärvi
Puistonjohtaja
Metsähallitus