Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter i Snåase/Snåsa. I tillegg til å være et museum er Saemien Sijte et møtested og en arena for aktiviteter. Det sør-samiske området strekker seg fra Rana i nord til Engerdal i sør.

Saemien Sijte har nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. Dokumentasjon av kulturminner, tradisjonell kunnskap og historie har vært en sentral del av virksomheten siden starten i 1964. Ved siden av den museale virksomheten skal Saemien Sijte også arbeide med kulturspørsmål og aktiviteter som er fremtidsrettet og som styrker sørsamisk identitet, språk og fellesskapsfølelse. Samlingsforvaltning er en av Saemien Sijtes kjerneaktiviteter, der vi mottar og oppbevarer gjenstander, foto, film, lydopptak, arkivmateriale, kunst og antikvariske bygninger. Gjenstandene blir tilgjengelige for publikum når det nye museumsbygget står klart.

Saemien Sijte bygger et nytt museum som vil være ferdig i 2021 og åpen for besøkere i 2022 med en ny basisutstilling. Nå har Saemien sijte omlag 500 samiske gjenstander godt bevart i museet, og Saemien Sijte vil motta ca. 160 gjenstander fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo gjennom prosjektet Bååstede. Saemien Sijte tar imot store og små grupper for omvisning og formidlingsopplegg som retter seg mot skoleelever, bedrifter eller turister.

Saemien Sijte arrangerer hvert år ulike kulturelle og faglige arrangement. Annethvert år arrangeres Tjaktjen Tjåanghkoe – sør-samisk høstfestival. Dette i samarbeid med ulike institusjoner i Snåase/Snåsa.

Deltakere:
Birgitta Fossum, museumsdirektør
Elen Kristina Utsi, prosjektmedarbeider

Kontakt:
Elen Kristina Utsi
elen.kristina.utsi(a)saemiensijte.no

Til hjemmesiden